Maddi sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde para bulmak amacı ile başvurduğumuz pek çok yer bulunmaktadır. Bunların başında hemen hemen her zaman bankalar gelmekte ve para arayan kişilerin kredi almak amacı ile bankalara başvurduğu gözlemlenmektedir.

Tefecilerin para verme şartları

Tefecilerin para verme şartları

Ancak bankalar kredi talebinde bulunan herkese olumlu cevap verememekte, kredi taleplerine onay verecekleri kişilerde belli başlı özellikler aramaktadır. Bu özellikler arasında en önemlileri ise şunlar olmaktadır; almak istediğimiz kredinin taksitlerini ödeyebilecek yeterlilikte ve belgelenebilir nitelikte bir gelire sahip olmaları, daha önce almış oldukları kredilerin ya da kredi kartlarının ödemelerini ne derecede düzenli yaptıklarını gösteren kredi notlarının yeterli seviyede olması, sicillerinin düzgün olması ve Merkez Bankası’nın hazırlamış olduğu kara listede isimlerinin bulunmaması ve bankanın talep edeceği belgeleri ibraz edebilmeleridir.

Acil Tefeci

Para sıkıntısı çeken herkesin anlatılan bu özelliklerin tümünü taşıyor olması kimi zaman olanaksız olmakta ve bu durumlar dahilinde acil para ihtiyacı duyan kişiler başka çözüm olanakları arayışı içerisine girmektedirler. Söz konusu bu çözüm yolları arasında tercih edilen bir başka yöntem de tefeciler olmakta ve parasal problemlerini çözemeyen kişiler tefeciler aracılığı ile mevcut olan sıkıntılarını giderme yoluna başvurmaktadırlar.

Tefeci Adresleri

Günümüzde tefecilik işi yapan kişilere tüm Türkiye’de rastlamamız mümkün iken bu kişilere ulaşılabilirlik de hali hazırda çok kolay olmaktadır. Tefeciler aracılığı ilde pek çok şehrimizde parasal işler yapılmakta iken bu konuda ön plana çıkan iller şu şekilde listelenmekte:

İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Eskişehir, Adana,  Kocaeli, Edirne, Gaziantep, Antalya Tefeci

Adı geçen bu ilde oldukça fazla sayıda kişi tefeciler aracılığı ile çözüm olanağı aramakta iken, bu talebe cevap veren pek çok tefeci de bulunmaktadır. Hemen hemen Anadolu’nun her bölgesinde bu tarz işleri yürüten kişiler bulunmakta iken bu konunun aslında çok da çözüm odaklı bir özellik taşımadığını belirtmekte fayda vardır. Çünkü tefecilik yolu ile para veren kişiler yaptıkları bu işi hiçbir yasal sürece dayandırmamaktadır. Bu sebeple de tefecilik yapmak mevcut durumda yasa dışı bir süreç olma özelliği taşımaktadır. Para ihtiyacı çeken kişiler tefecilik gibi illegal yöntemlerle çözüm aramak yerine mümkün olduğunca yasal süreçleri takip etmelidirler.